KNIHA JIŘÍ BARTOŠ – FOTOGRAFIE

Kniha Jiří Bartoš – fotografie je průřezem celoživotního díla fotografa Jiřího Bartoše, byla vydána k jeho životnímu jubileu 80 let. Každý výtisk je originál s unikátním pořadovým číslem, s možností podpisu a věnování autora. Vydáno bylo pouze 300 kusů.

JIŘÍ BARTOŠ

3601751-hejnice-fotografie-vystava-jubileum-fotoklub_galerie-980

Narozen 18.3.1936 v Kladně. Fotografií se zabývá od roku 1959, celý život jako amatér. V roce 1960 zakládá Jizerský fotoklub v Hejnicích. Byl členem Studia výtvarné fotografir v Liberci, Svazu českých fotografů a je nositelem čestného titulu ASČF. Je čestným členem univerzitního fotoklubuv německé Jeně. Své fotografie publikoval v odborných časopisech u nás i v zahraničí a v mezinárodních ročenkách fotografie v Rakousku, v Německu a několikrát i v Anglii. Vždy se věnoval především černobílé fotografii, v posledních letech převážně s tematikou krajiny a přírody, ale také již i fotografii barevné.

Jiří Bartoš a já…

Už se mi dostalo i výsady, kterou jsem dříve mohl jen závidět jiným: byli jsme spolu fotografovat. Počítám, že ještě spolu půjdeme…

Jan Anděl, 2015

Stromy Jiřího Bartoše

Černobílá škála v Bartošových studiích dává divákovi příležitost najít podle nálady svůj soukromý kolorit. Jsem si jist, že Jiří Bartoš své obrazy vymýšlí ve snu, že je tvoří v podvědomí a jeho putování za motivem je druh hédonistické vášně.

Ludvík Baran, 2003

Píle Jiřího Bartoše je opravdu mimořádná. I když mu zdravotní stav už v posledních letech neumožňuje jezdit do milovaných Jizerek, v komoře má ještě z dřívějška nevyvolané negativy, které čekají na zpracování. Doufám tedy, že se s jeho přívětivou tváří budu i nadále setkávat nad novými fotografiemi.

Roman Karpaš, 2016

K Jizerkám patří Jiří Bartoš

V 50. letech jsem spatřil v Obřím sudu v Lázních Libverda hrát na kytaru trampa Boba Hurikána. O něco málo později i budoucího básníka Pavla Vrbu zase hrát v Bartlově boudě v Bílém potoce na piano. Teď mám před očima obraz Jirky Bartoše sedícího na kolonádě v Lázních Libverda a držícího v rukách housle. Nemusím jeho hru vůbec slyšet, stačí mi vědět, že ještě žijí milující lidé…

František Dostál, 2015

Jiří Bartoš – nejen fotograf

Pan Bartoš ve svém nitru uchovává všechna tato místa, aby se mohl s druhými podělit o to, co nám v životě tak chybí – dotek přírody. Mít jistotu, že v době, kdy vládne zmatek a spěch, je zde vše v harmonii a řádu.
A toto přináší setkání s panem Bartošem – obdivuhodným a inspirativním člověkem.

Karel Koutský, 2016