Popis produktu

ZDŮRAZNĚNÍ SOUNÁLEŽITOSTI LIDSKÉHO, TVŮRČÍHO DUCHA A KRÁSY PŘÍRODY.

Jiřího Bartoše lze směle označit za jednoho z největších českých fotografů, kteří svými snímky oslavují českou krajinu, zvláště tu Jizerských hor.

VÍCE FOTOGRAFIÍ JIŘÍHO BARTOŠE